2012 წლის 26 ნოემბერს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურს და ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციას შორის გაფორმდა მემორანდუმი
26-ნოემბერი-2012

2012 წლის 26 ნოემბერს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურს და ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციას შორის გაფორმდა მემორანდუმი საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) ქართულ ენაზე ოფიციალურად თარგმნასა და გამოცემაზე. (იხ. მიმაგრებული ფაილი).


HERE GOES FACEBOOK COMMENTS