საბჭოს სამდივნო
სახაზინო სამსახურის აღრიცხვის მეთოდოლოგიის და ანალიზის დეპარტამენტის
აღრიცხვის მეთოდოლოგიის სამმართველო
0114, თბილისი, საქართველო

ტელ: (+995 32) 2261527; (+995 32) 2261526

ელ.ფოსტა: info@accounting.gov.ge